24 januari 2023 | Duurzaamheid

Profiteer jij straks van het prijsplafond op energie?

Sinds 1 januari 2023 geldt een prijsplafond voor gas, stroom en stadsverwarming. Zonder het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen dreigen veel huishoudens en Mkb’ers echter de kans op kostenbesparingen mis te lopen. 

Het prijsplafond op energie voor huishoudens en andere kleinverbruikers blijft geldig tot en met 31 december 2023 en bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

  • een maximumprijs per m³ gas en kWh (prijsplafond)
  • een maximum energieverbruik tot waar deze prijzen gelden (verbruiksplafond)

Waarom een prijsplafond voor energie?

Het prijsplafond is tot stand gekomen om huishoudens en kleine bedrijven een steun in de rug te geven in het licht van de torenhoge energieprijzen. Consumenten en kleinverbruikers (bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, winkels en zelfstandigen) zullen in 2023, mits ze onder het maximumverbruik vallen, niet meer betalen dan het maximumprijs per m³ gas en kWh elektriciteit. 

Voor kleine bedrijven met een bovengemiddeld energieverbruik (bijvoorbeeld, restaurants, slagers, bakkers) is een aparte regeling in het leven geroepen. Lees hier meer over de tegemoetkoming energiekosten (TEK). 

Hoe werkt het prijsplafond?

Uitgedrukt in cijfers gaat het om een maximumtarief van €1,45 per m³ voor gas, tot een maximumverbruik van 1200 m³ per jaar, en maximumtarief van €0,40 per kWh voor elektriciteit, tot een maximumverbruik van 2900 kWh per jaar. 

Het verbruiksplafond is per maand en per energiebron (gas of stroom) verschillend. Tijdens de wintermaanden ligt het plafond een stuk hoger dan in de rest van het jaar. Ook het moment waarop je de rekening ontvangt is bepalend voor de verrekening van het prijsplafond. In feite maak je daardoor twee keer gebruik van het prijsplafond. Ontvang je in mei de jaarnota? Dan vindt er tot aan mei één verrekening plaats. Na de periode van mei tot aan december wordt er opnieuw een verrekening gedaan. 

Wie een dynamisch contract heeft, betaalt de gemiddelde prijs per m³ of kWh die in de maand verbruikt is. Voor mensen met stadsverwarming geldt dat er gekeken wordt naar het jaarverbruik in gigajoule, maar ook dan komt het feitelijk neer op hetzelfde maximumtarief van €1,45 per m³ gas. 

Heb je zonnepanelen? Dat loont!

Woningen en panden met zonnepanelen komen ook in aanmerking voor het prijsplafond en komen zelfs extra voordelig uit. Normaliter betaal je als zonnepaneleneigenaar alleen het verschil tussen de stroom dat je afgenomen hebt en de stroom dat je teruggeleverd hebt. Dit wordt ‘salderen’ genoemd.  

De werking is bij het prijsplafond nagenoeg hetzelfde. Alleen vindt na saldering, nog een verrekening plaats. Het verbruik dat overblijft na saldering, wordt afgerekend tegen het maximumtarief van 40 cent per kilowattuur. 

Heb je zonnepanelen? Dan bereik je dus veel minder snel het toegestane maximumverbruik onder het prijsplafond.

Het ideale moment voor verduurzamingsadvies

Hoewel het prijsplafond een mooie regeling is, is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat ze ervan gaan profiteren. Veel huishoudens en kleinzakelijke partijen dreigen de financiële voordelen van prijsplafond mis te lopen terwijl er veel ruimte ligt voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen.

Hoe zorg je ervoor dat je in 2023 (ver) onder het verbruiksplafond blijft en bespaart op je energiekosten? 

De eerste stap is het laten opmeten en in kaart brengen van je huidige energiesituatie. Dit doe je door een professioneel verduurzamingsadvies te laten opstellen. 

In een verduurzamingsadvies staat precies waar de kansen liggen om te verduurzamen  en een schatting van de energiebesparing. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van isolatie, het installeren van zonnepalen, of advies over het type warmtepomp die het beste bij de situatie past. 

Ook kun je na de opmeting en het doorvoeren van de duurzaamheidsadviezen een energielabel aanvragen. Met een positief energielabel stijgt de waarde van het pand en kun je bij eventueel verkoop in de toekomst een veel hogere prijs vragen.  

Let er wel op dat je een verduurzamingsadvies laat doen door een gecertificeerd energieadviesbureau. Dan ben je zeker dat wat er staat ook echt klopt.

Vergelijkbare blogs