29 maart 2022 | Duurzaamheid

Vastgoed energieneutraal maken

Energie neutrale gebouwen dragen bij aan een duurzaam Nederland. Het doel is om de uitstoot van stoffen die een schadelijk effect op het milieu hebben – zoals CO2 –  te verminderen met 49% in 2030 en met 95 % in 2050.  In het klimaatakkoord van Parijs (2015) hebben 195 landen hierover met elkaar afspraken gemaakt.

Gebouwen zorgen voor zo’n 30% van de CO2-uitstoot. Om dit te verminderen moeten we onze huizen en gebouwen anders gaan verwarmen. In plaats van aardgas meer elektriciteit gebruiken en de elektriciteit schoner opwekken.

Vanaf 1 januari 2020 geeft Europese regelgeving aan dat alle nieuwbouw bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet voldoen aan de eisen voor ‘bijna energie neutrale gebouwen’ (BENG). Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de site van de rijksoverheid.

Wanneer je een verduurzamingsadvies aanvraagt ontvang je een uitgebreide scan van het energieverbruik van jouw vastgoed. Dit, in combinatie met de bouwkundige staat van uw vastgoed, geeft inzicht in welke verduurzamingsmaatregelen het meeste rendement opleveren.

Vergelijkbare blogs