20 oktober 2023 | Energielabels

De verplichtingen voor een energielabel voor een bedrijfspand

Het is in Nederland verplicht om bij verkoop, verhuur of oplevering van een bedrijfspand een energielabel te hebben. Op het moment dat er geen energielabel kan worden getoond, kan er door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport een boete worden uitgedeeld. Waarom en wanneer een energielabel voor een bedrijfspand verplicht is wordt uitgelegd in deze blog. Uiteraard vertellen we je ook hoe je een energielabel kunt aanvragen.

Voor een bedrijfspand zijn er drie regels die belangrijk zijn om in de gaten te houden wat betreft het energielabel:

  • Een energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van een bedrijfspand
  • Voor kantoren is energielabel C verplicht
  • Het energielabel moet zichtbaar worden getoond bij de entree van het bedrijfspand

Verplichting energielabel bedrijfspand

Een energielabel is verplicht te tonen bij het verkopen, verhuren en opleveren van een bedrijfspand. De verkopende partij is verantwoordelijk voor het aanleveren van een geldig energielabel op het moment van de overdracht. Dit wordt gecontroleerd door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Als er geen energielabel kan worden aangeleverd, kan de ILT een dwangsom opleggen. Deze bedraagt voor bedrijven maximaal €20.250,-. De verplichting geld voor de volgende soorten bedrijfspanden:

  • Kantoren
  • Onderwijsgebouwen
  • Publieke gebouwen (zoals bibliotheken en gemeentepanden)
  • Horeca en logies (zoals hotels en restaurants)
  • Sportgebouwen
  • Winkels

De verplichting geld dus niet voor industriële panden. Maar let op, als er een kantoor of showroom bij het industriële pand zit. Als deze ruimtes groter zijn dan 50m2 dan is een energielabel voor die ruimtes wel verplicht.

Een energielabel voor een bedrijfspand is 10 jaar lang geldig. Als het pand binnen 10 jaar opnieuw verkocht of verhuurd wordt is het niet verplicht om een nieuw energielabel aan te vragen. Dit kan wel verstandig zijn als in de tussentijd verduurzaamd is. Dit kan er namelijk voor zorgen dat het pand een beter energielabel heeft. Dit is gunstig bij de verkoop of verhuur van het pand.

Energielabel C voor kantoren

Voor kantoren met een oppervlakte groter dan 100 m2, waarvan minimaal de helft als kantoorruimte wordt gebruikt, is energielabel C verplicht. Deze regel gaat in vanaf 1 januari 2023 en wordt streng gehandhaafd. Als hier niet aan voldaan wordt, mag het pand niet meer als kantoor gebruikt worden. Er zijn verschillende verduurzamingsmaatregelen die genomen kunnen worden om een energielabel te verbeteren. Hierover kun je meer lezen in dit artikel.


Verplichting zichtbaar ophangen energielabel

Voor organisaties die in publieke gebouwen met een oppervlakte van meer dan 250 m2 gevestigd zijn, is het verplicht om het energielabel zichtbaar op te hangen. Dit kan bijvoorbeeld bij de receptie of ingang van het pand zijn. Voorbeelden van organisaties waarbij dit verplicht is zijn scholen, winkels, horeca en ziekenhuizen.

Een energielabel voor een bedrijfspand kan alleen opgesteld worden door een EPA-geregisterde energieadviseur. Een adviseur komt langs in het pand en bepaald hoe energiezuinig het pand is. De adviseur berekent op basis van verschillende gegevens het energielabel. Een EPA-adviseur van Enven is hier speciaal voor opgeleid. Behalve de huidige energieprestatie van het gebouw levert Enven bij een energielabel ook een advies. Hierin staan alle mogelijke energiebesparende maatregelen om in aanmerking te komen voor een groener label.

Weten welke energielabel jouw bedrijfspand heeft en welke energiebesparende maatregelen voor het pand in aanmerking komen? Vraag direct een energielabel aan.

Energielabel aanvragen

Vergelijkbare blogs