3 juni 2022 | Energielabels

Hoe wordt het energielabel voor mijn huis bepaald?

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Wanneer een energielabel wordt bepaald, wordt er gekeken naar verschillende factoren van een huis. Er worden eerst gegevens opgevraagd bij het Kadaster. Dit zijn gegeven zoals het bouwjaar, het type en de grootte van je huis. Vervolgens wordt er gekeken naar hoe goed een huis geïsoleerd is en hoe energiezuinig de installaties zijn.

Er zijn 7 verschillende energielabels. De meest energiezuinige huizen krijgen energielabel A, de minst zuinige huizen krijgen energielabel G. Een energielabel wordt berekend aan de hand van het energieverbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m2 per jaar. Hieronder is een overzicht te zien van hoeveel energieverbruik in kWh/m2 per jaar bij welk energielabel hoort.

Energielabel Energieverbruik in kWh/m2 per jaar

Energielabel A < 160

Energielabel B 160,01 tot 190

Energielabel C 190,01 tot 250

Energielabel D 250,01 tot 290

Energielabel E 290,01 tot 335

Energielabel F 335,01 tot 380

Energielabel G > 380

Factoren met invloed op het energieverbruik

Isolatie van je huis

Hoeveel energie er in een huis verbruikt wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Een van deze factoren is de isolatie van je huis. Als een woning beter is geïsoleerd dan wordt de warmte in een woning beter vastgehouden. Hierdoor gaat er minder warmte verloren. Dit resulteert in dat er minder gestookt hoeft te worden, waardoor er minder energie wordt verbruikt en dus de stookkosten lager zijn. Een huis kan op verschillende manieren geïsoleerd worden. Voorbeelden zijn muur-, vloer-, en dakisolatie. Afhankelijk van hoeveel je huis op dit moment geïsoleerd is, valt er veel rendement te halen door te isoleren.

Invloed van ramen

Er kan ook winst worden behaald op het gebied van energiezuinigheid wanneer er dubbelzijdig glas in de gehele woning is geïnstalleerd. In veel woningen zijn de ramen in slaapkamers nog niet voorzien van dubbelglas. Hierdoor kan er veel warmte door de ramen verloren gaan.

De rol van installaties op energiezuinigheid

Naast isolatie speelt de energiezuinigheid van installaties een rol in het energieverbruik. Een oude cv-ketel die niet efficiënt werkt zorgt ervoor dat er veel energie verspild wordt, waardoor het energieverbruik hoger ligt. Het installeren van energiezuinige installaties zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel of zonnepanelen kunnen veel verschil maken in vermindering van het fossiele energie verbruik per jaar.

Je fossiele energieverbruik in kWh/m2 per jaar is dus grotendeels afhankelijk van de isolatie van je huis en welke energiezuinige installaties geïnstalleerd zijn. Het kan dus verstandig zijn om te kijken hoe je je energieverbruik kan verlagen en zo je energielabel kan verbeteren.

Bepaling energielabel

Het energielabel wordt bepaald op basis van NTA8800, de nieuwe rekenmethode sinds 1 januari 2021. Deze NTA volgt de Europese normen en vervangt daarbij de rekenmethodes EPA-U (utiliteit) en EPA-W (woningen).

Vergelijkbare blogs