Werken bij Enven?

Wat houdt werken bij Enven in?

Enven vindt betrokkenheid van zijn medewerkers belangrijk. Betrokkenheid maakt dat mensen zich echt onderdeel voelen van het bedrijf, dat het wij-gevoel er is. Enven streeft naar een werkomgeving die maakt dat de relatie werkgever – werknemer als vanzelfsprekend een langdurende relatie wordt.

Enven vindt het belangrijk dat medewerkers op de hoogte blijven van alles dat er speelt. Tijdens regelmatige overlegmomenten wordt gestimuleerd om kennis en ervaringen te delen met elkaar. Door het intensief delen met elkaar blijft het ook beter mogelijk daar waar nodig activiteiten bij te sturen en zo maatwerk te blijven leveren, de klant de kwaliteit te geven waar deze om vraagt.
Weten hoe een dag bij Enven eruitziet? Kijk dan onderstaande video

Voor Enven is verdere ontwikkeling van de medewerkers belangrijk. Het mes snijdt aan twee kanten: de medewerker krijgt de kans zich verder te verdiepen in de materie en de klant kan zo optimaal bediend blijven worden. Op de hoogte blijven door training en/of opleiding maakt derhalve onderdeel uit van het sociaal beleid van Enven.

Bij langdurig ziekteverzuim van een medewerker zorgt Enven als goed werkgever voor een op maat gesneden begeleiding zowel tijdens het afwezig zijn als bij de terugkeer op de werkvloer.

Weten hoe een dag bij Enven eruitziet?

Kijk dan onderstaande video

enven-thumb

Vacatures

EP-W/U adviseur

EP-W/U adviseur

Als Energieprestatie Adviseur is het je verantwoordelijkheid om woningen of bedrijfspanden van een energielabel te voorzien.

Lees meer
Enven heeft als doel om een actieve rol te spelen in de verduurzaming van Nederlands vastgoed.

Om energieprestaties van gebouwen te verbeteren, is door de Nederlandse overheid (RVO) een certificering verplicht gesteld. Deze wettelijke verplichting is de BRL 9500 richtlijn en is verplicht voor bedrijven die actief zijn in het opstellen van energieprestatie rapporten of energielabels. Enven is al jaren een BRL 9500 gecertificeerd bedrijf.

Om zeker te zijn van de kwaliteit van onze dienstverlening leiden wij onze medewerkers op in de Enven academy. Hierdoor borgen wij de kwaliteit van onze dienstverlening. Het bewijs van de kwaliteit zien wij terug in een hoge klanttevredenheid en een uitzonderlijk laag foutpercentage.

Wij hebben ruime ervaring in verduurzaming, energie-advies en verdere bouwtechnische advisering voor vastgoed. Enven legt de lat hoog. Mede daardoor zijn wij uitgegroeid tot landelijk specialist voor onze institutionele klanten zoals bijvoorbeeld gemeentes en grote vastgoedbeheerders. Onze missie is Nederland te helpen in de aankomende energie-transitie en zo de waarde van vastgoed te optimaliseren voor onze klanten.

De basis voor de relatie met onze klanten is de grote, onderlinge betrokkenheid van ons team. Dagelijks helpen wij vriendelijk, enthousiast, snel en zorgvuldig zowel onze particuliere als zakelijke klantenkring. Onze medewerkers zijn vasthoudend als het gaat om leveren van kwaliteit.

Enven streeft naar het overtreffen van de klantverwachtingen, iets dat gewaardeerd wordt.
Hierdoor is Enven de betrouwbare partner van een steeds verder groeiend aantal enthousiaste klanten. Daar zijn wij trots op!

Onze manier van werken zorgt voor veel trouwe klanten. Het streven voor de toekomst is onze manier van werken vast te houden en zo als bedrijf verder te groeien.

Onze idealen vormen de drijfveer van onze onderneming. Dat waar wij in geloven en dat wij verankerd hebben in ons dagelijks beleid. Ze maken duidelijk waar Enven voor staat, zowel richting medewerker als richting klant. De idealen van Enven  vinden hun basis in onze kernwaarden. Onze kernwaarden worden gevormd door het drietal sociaal,  duurzaam en klantgerichtheid. Samen vormen zij de identiteit van Enven, de basis van waaruit iedereen die werkzaam is bij Enven dagelijks zijn of haar keuzes maakt.

Sociaal

In de zin van aardig en vriendelijk zijn in je contacten, je kunnen verplaatsen in de ander, respectvol zijn naar en rekening houdend met de ander. Dit zowel binnen als buiten het bedrijf.

Duurzaam

Door met aandacht voor milieu en sociaal-ethische aspecten actief te zijn en een goede balans te vinden tussen deze aspecten en de bedrijfsbelangen.

Klantgerichtheid

Door de behoeften, wensen enverwachtingen van de klant om te zetten naar een succesvolle dienstverlening. De klant centraal stellen, zijn belang voorop stellen zonder andere belangen uit het oog te verliezen. Bouwen aan een goede relatie met de klant, een betrouwbare partner zijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gezien als de standaard voor ondernemen in de 21e eeuw, iets waar Enven zich volledig bij kan aansluiten. In Nederland worden de termen duurzaam of maatschappelijk ondernemen vaak als synoniemen gebruikt. Enven staat voor het duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals omschreven wordt in de definitie van MVO Nederland, te weten:

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar belanghebbenden een open dialoog voert.

Ook voor Enven geldt: ondernemen door van waarde te zijn op economisch (profit), ecologische (planet) en sociaal (people) gebied.

MVO wordt gezien als een proces dat steeds weer om bijsturing vraagt. Door steeds te zoeken naar stappen die haalbaar en maatschappelijk verantwoord zijn wil Enven zijn steentje bijdragen aan de energie-transitie waar wij mondiaal mee te maken hebben.